Asistent Persoana cu Handicap Grav

Inscrieri inchise.

Curs Asistent Personal al Persoanei cu Handicap Grav

Numar minim de inscrieri pentru formarea grupei: 10 persoane
Pret curs: 800 de lei

 

Crucea Rosie Romana, Filiala Sector 6 Bucuresti, persoana juridica de drept public, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial, functionand in baza legii 139/1995 cu completarile 524/2004 si 36/2007, organizeaza Curs de PERFECTIONARE pentru ocupaţia de Asistent Personal al Persoanei cu Handicap Grav (Cod COR 532203)

 

Cursul consta in efectuarea a 120 de ore de curs (40 de ore de teorie si 80 de ore de practica).

 • Locatiacursului va fi anuntata ulterior inscrierii
 • Practicase realizeaza in institutii partenere ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6. (DGASPC)

La finalul cursului vor fi testate cunostintele si abilitatile acumulate prin:

 • Proba scrisa – test
 • Proiect
 • Proba orala (sustinerea proiectului)

Acte pentru inscriere:

 • Diploma de absolvire – studii medii
 • Adeverinta de la medicul de familie

Cursul presupune insusirea urmatoarelor unitati de competenta:

 • Planificarea în timp a activităţilor (20 min) – Competenţa necesară asistentului personal de a realiza o planificare realistă şi corectă a activităţilor cotidiene;
 • Perfecţionarea continuă (20 min) – Identificarea nevoilor de pregătire profesională şi de perfecţionare continuă;
 • Lucrul în echipă multidisciplinară (20 min) – Consolidarea/dezvoltarea competenţei de a realiza corect îngrijirile primare;
 • Acordarea îngrijirilor primare (18 de ore) – Consolidarea/dezvoltarea competentei de a realiza corect ingrijirile primare;
 • Asigurarea alimentaţiei şi hrăniriea beneficiarului(38 ore) Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal privind asistarea persoanei cu handicap grav în alimentaţie şi hrănire;
 • Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului (7 ore) Consolidarea/dezvoltarea competentei de a realize corect ingrijirile primare;
 • Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului (29 ore) – Consolidarea/dezvoltarea competentei infirmierei privind asitarea persoanei ingrijite in alimentatie si ingrijire;
 • Comunicarea dintre asistentul personal şi persoana cu handicap (6 ore) Consolidarea/dezvoltarea cunostintelor si deprinderilor necesare asigurarii si mentinerii conditiilor igienico-sanitare ale spatiului unde se gaseste persoana ingrijita;
 • Asistarea activităţii şi participării persoanei cu handicap în familie şi comunitate(13 ore) Consolidarea/dezvoltarea competentei de a realize corect ingrijirile primare;
 • Asistarea integrării şcolare şi a educaţiei permanente (3 ore) Consolidarea/dezvoltarea competenţei de a realiza corect îngrijirile primare
 • Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap (3 ore) Consolidarea/dezvoltarea competentei de a realize corect transportul persoanelor ingrijite;
 • Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap (2 ore) Consolidarea/dezvoltarea competenţei de a realiza corect îngrijirile primare.

 

VA ASTEPTAM !