Infirmiera

Inscrieri inchise.

Curs Infirmiera

Numar minim de inscrieri pentru formarea grupei: 10 persoane
Pret curs: 1600 lei
Crucea Rosie Romana, Filiala Sector 6 Bucuresti, persoana juridica de drept public, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial, functionand in baza legii 139/1995 cu completarile 524/2004 si 36/2007, organizeaza cursuri de calificare pentru ocupaţia de Infirmiera (Cod COR 5132.2.1) curs acreditat de CNFPA.

Cursul consta in efectuarea a 720 de ore de curs, adica 18 saptamani (240 de ore de teorie si 480 de ore de practica).

 • Locatiacursului va fi anuntata ulterior inscrierii
 • Practicase realizeaza in institutii partenere ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6. (DGASPC)

La finalul cursului vor fi testate cunostintele si abilitatile acumulate prin:

 • Proba scrisa – test
 • Proiect
 • Proba orala (sustinerea proiectului)

Acte pentru inscriere:

 • Diploma de absolvirea a invatamantului obligatoriu (min 10 clase)
 • Adeverinta de la medicul de familie>

Cursul presupune insusirea urmatoarelor unitati de competenta:

 • Planificarea propiei activitati – (20 ore) – realizarea unei planificari realiste si corecte a activitatilor cotidiene;
 • Perfectionarea continua – (20 ore) – identificarea nevoilor de pregatire profesionala de perfectionare continua;
 • Lucru in echipa multidisciplinara – (20 ore) – Consolidarea/ dezvoltarea competentei de a realize corect ingrijirile primare
 • Comunicarea interactiva – (50 de ore) – Consolidarea/dezvoltarea competentei de a realizea corect ingrijirile primare;
 • Respectarea drepturilor persoanei ingrijite – (40 ore) Formarea/dezvoltarea cunostintelor si deprinderilor necesare sprijinirii protectiei si promovarii drepturilor si libertatilor persoanei ingrijite;
 • Supravegherea starii de sanatate a persoanei ingrijite (200 ore) Consolidarea/dezvoltarea competentei de a realize correct ingrijirile primare;
 • Alimentarea si hidratarea persoanei ingrijite – (110 ore) – Consolidarea/dezvoltarea competentei infirmierei privind asitarea persoanei ingrijite in alimentatie si ingrijire;
 • Igienizarea spatiului in care se afla persoana ingrijita – (80 ore) Consolidarea/dezvoltarea cunostintelor si deprinderilor necesare asigurarii si mentinerii conditiilor igienico-sanitare ale spatiului unde se gaseste persoana ingrijita;
 • Acordarea de igiena pentru persoanele ingrijite – (80 ore) Consolidarea/dezvoltarea competentei de a realize corect ingrijirile primare;
 • Transportul rufariei – (50 ore) Asigurarea in conditii optime a transportului rufelor;
 • Transportul persoanelor ingrijite (50 ore) Consolidarea/dezvoltarea competentei de a realize corect transportul persoanelor ingrijite.

VA ASTEPTAM !