CONTACT

Crucea Roșie Română – Filiala Sector 6 București

Director: Radu Lihaci

Adresă: Calea Plevnei, Nr.204, Sector 6, cod postal 060016

Telefon: 004 021 3131499

Email: sector6@crucearosie.ro crucearosie.sector.6@gmail.com

CUI/CIF: 16089277

Functionează conform Legii 139 / 1995

Cont IBAN: RO02 RNCB 0289 0847 5656 0001 ROL

Banca BCR, Ag. Lujerului