3.5%

 3.5% pentru Crucea Rosie Romana- Filiala Sector 6

Directioneaza 3.5% din impozitul tau pe venit pentru sustinerea actiunilor umanitare ale CRUCII ROSII ROMANE

 

 

Ce este 3.5%?

Sistemul 3.5% permite contribuabililor persoane fizice sa directioneze 3.5% din impozitul lor pe venit catre o entitate nonprofit. Este un sistem prin care cetatenii au posibilitatea sa decida in mod direct ce se intampla cu impozitele lor (conform dispozitiilor art. 57, alin.4 din Legea 571/2003). Aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare sau o donatie, ci este o parte a bugetului de stat directionata de catre fiecare cetatean in parte spre sectorul neguvernamental.

Ce trebuie sa faceti?

Daca ati realizat in anul 2019 venituri din salarii sau pensii (pensii numai peste 1.500 RON), veti completa Formularul 230 – Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3.5% din impozitul anual, dupa cum urmeaza:

 • Puteti directiona aceasta suma catre o singura organizatie non-profit;
 • Formularul trebuie completat cu datele prevazute, cu majuscule, citet si corect, cu semnatura si data completarii;

Originalul se depune la organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului, prin scrisoare recomandata. Nu uitati sa va opriti o copie!

Daca aveti venituri din alte surse (cedarea folosintei bunurilor, activitati independente – profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala, activitati comerciale, etc.) veti completa Formularul 200 – Declaratie speciala privind veniturile realizate în anul 2019, la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut, inclusiv capitolul III, Destinatia sumei reprezentând 3.5% din impozitul pe venitul anual datorat.

Ce date veti completa?

 1. Date de identificare ale contribuabilului:
  1. Nume, initiala tatalui, cod numeric personal – din actul de identitate;
  2. Adresa – adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
 2. Destinatia sumei reprezentând pana la 3.5% din impozitul anual pentru sponsorizarea unei entitati nonprofit:
  1. Suma – se completeaza cu suma reprezentând 3.5% din impozitul pe venit virat la stat în anul 2019. În situatia în care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa aceasta rubrica, urmând ca organul fiscal sa calculeze si vireze suma admisa, conform legii.
  2. Denumire entitate non-profit – Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Sector 6 Bucuresti
  3. Cod de identificare fiscala al entitatii non profit – 16089277
  4. Cont bancar (IBAN) – RO 02 RNCB 0289 0847 5656 0001

 

Echipa Filialei Sector 6 Bucuresti a Crucii Rosii Romane va sta la dispozitie la telefonul 021.313.14.99 cu informatii, cu formulare si orice alte detalii pe care le considerati necesare pentru a va decide in favoarea organizatiei noastre.

VA MULTUMIM !

Dati click pe poza pentru a se deschide versiunea mare.

Daca doriti completarea formularului online, dati click pe acest link.