Voluntariatul – Investitie Pentru Dezvoltare Durabila

Crucea Rosie Romana

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Sector 6 finalizează proiectul ”Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă”

București, 29 octombrie 2015. Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Sector 6 în parteneriat cu Asociația CSR Nest anunță finalizarea proiectului ”Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă”. Proiectul are o valoare de 35.000 euro și este finanțat în proporție de 85% prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 18 luni și s-a adresat cetăţenilor care locuiesc sau muncesc în sectorul 6 Bucureşti, potenţialilor voluntari şi membri ai Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România – Filiala Sector 6, precum și voluntarilor din alte organizaţii neguvernamentale care realizează intervenţii pentru grupuri vulnerabile.

Principalele rezultate ale proiectului ”Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă” sunt:

 • 7 sesiuni de cursuri organizate (Prim ajutor, Valori umanitare, Managementul diversității și egalitatea de șanse, Managementul Voluntarilor) care au însumat 84 de ore de formare și au reunit 124 de voluntari participanți;
 • au fost organizate 6 întâlniri de tipul „Cafeneaua Voluntarilor” la care au luat parte 105 participanți;
 • au avut loc 6 reuniuni de schimb de experiență a membrilor de Cruce Roșie pe tematici precum educație pentru sănătate, prim ajutor și prevenție dezastre, la care au luat parte 107 participanți;
 • în cadrul proiectului a fost realizat un Ghid al Coordonatorului de Voluntari diseminat în toate cele 46 de filiale de Cruce Roșie la nivel național, alături de trusa individuală de prim-ajutor și un DVD cu filmul de promovare a voluntariatului. Filmul surprinde imagini semnificative din cadrul activităților umanitare ale voluntarilor de Cruce Roșie.
 • Realizarea unei strategii și a unui plan de acțiune pentru atragerea de noi membri și voluntari care a avut ca rezultat atragerea a 521 de membri cotizanți nou înregistrați în Filiala Sector 6 a Crucii Roșii precum și a 145 de voluntari recrutați pe parcursul proiectului.

“Rezultatele proiectului “Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă” arată că acesta a răspuns unor nevoi reale identificate în cadrul Societății Naționale de Cruce Roșie din România și ca atare, impactul său asupra organizației noastre a fost unul pozitiv. Ne bucurăm că prin acest proiect am reușit să creștem baza de voluntari ai Crucii Roșii”, spune Ana Derumeaux, managerul de proiect.

########

Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă

Film de prezentare

Pe parcursul derulării proiectului “Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă” au fost filmate activitățile specifice Societății Naționale de Cruce Roșie, fiind surprinse atât activitățile de voluntariat cât și impactul asupra beneficiarilor și asupra comunității. În realizarea filmului de promovare a voluntariatului s-a urmărit reflectarea în practică a principiilor referitoare la egalitatea de șanse, la toleranță și înțelegerea multiculturală, la respectarea și valorizarea diversității sub formele sale multiple.

Vizionare plăcută!

##########

Oferta de formare pentru voluntari s-a îmbogațit cu două cursuri noi!

În luna mai s-au desfăşurat cursurile de Managementul Voluntarilor şi Managementul Diversităţii şi Egalitatea de Şanse.

București, 19 mai 2015. Prima jumătate a lunii mai a fost una încărcată de cursuri organizate pentru voluntari, cu scopul de a creşte capacitatea acestora de a gestiona şi implementa noi proiecte în cadrul Crucii Roșii.
Primul curs a fost cel de Managementul Voluntarilor, în weekendul 9-10 mai, unde s-a vorbit despre pregătirea organizaţiei pentru implicarea voluntarilor, recrutare şi selecţie, orientare şi instruire, monitorizarea şi supervizarea voluntarilor, dar şi despre motivarea, recunoaşterea şi menţinerea lor, evaluarea activității, direcţii de acţiune şi bune practici.

În următorul weekend, 16-17 mai, am vorbit despre Managementul Diversităţii şi Egalitatea de Şanse. Voluntarii Crucii Roşii trebuie să ştie cum să gestioneze situaţii în care au de-a face cu stereotipuri, prejudecăți sau discriminare. Să ştie ce pot face pentru combaterea discriminării, asigurarea egalitaţii de şanse sau valorizarea diversității. Managementul diversităţii şi egalitatea de şanse reprezintă un pilon de bază în mandatul Crucii Roşii, prin urmare s-a pus mare accent pe însuşirea acestor noţiuni.
Cele două cursuri au fost susţinute de Ema Şeclăman, un trainer cu o bogată experienţă de formator, fiind implicată de-a lungul timpului în multe programe dedicate mediului ONG. De aceste cursuri au beneficiat în total 20 de voluntari.
Pentru datele de 6-7 iunie a fost programată o ultimă sesiune a cursului privind Managementul Diversităţii şi Egalitatea de Şanse, la care vor fi invitați să participe și voluntari ai altor organizații din societatea civila.

##########

 Atelier de Coaching – Cafeneaua Voluntarilor

Consiliere în dezvoltare personală pentru voluntarii Crucii Roșii Române


București, 25 noiembrie 2014.
Sâmbătă, 22 noiembrie 2014 a avut loc primul Atelier de Coaching la care au participat 20 de voluntari ai Crucii Roşii – Filiala Sector 6.
Acest atelier şi-a propus ca la final participanţii să:
– Ştie să işi formuleze obiective personale;
– Îşi însuşească cel puţin două metode de atingere a obicetivelor;
– Îşi contureze un plan personal de dezvoltare.

Atelierul a fost animat de voluntara Alexandra Scarlat şi l-a avut ca invitat pe Radu Lihaci, un trainer cu peste 20 de ani de experienţă, care în prezent este director al Crucii Roșii – Filiala Sector 6 și Senior Trainer în echipa de Formare de Formatori a Institutului Român de Training.

##########

Promovarea Valorilor Umanitare şi Principiilor Fundamentale ale Crucii Roșii

Crucea Roșie din România – Filiala Sector 6 continuă seria de cursuri din cadrul proiectului „Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă”

București, 11 noiembrie 2014. În weekendul 8 – 9 noiembrie a avut loc Cursul de Promovare a Valorilor Umanitare şi Principiilor Fundamentale ale Crucii Roşii, la care au participat 21 de voluntari.
Într-o atmosferă degajată specifică educaţiei non-formale participanţii şi-au însuşit noţiunile cu privire la misiunea şi principiile fundamentale ale Mişcarii Internaţionale de Cruce Roşie/Semilună Roșie.

Parcurgând istoricul Crucii Roşii, toţi voluntarii au fost impresionaţi de faptul că cele mai rele evenimente, mai exact războaiele, declanșează și cele mai impresionante acțiuni umanitare pentru a aduce alinare suferinţei, a proteja viața și sănătatea, a asigura respectul faţă de demnitatea umană şi nu numai.
La finalul cursului participanţii au devenit membri ai comunităţii de educaţie umanitară E.D.U.C.afe din dorința de a continua promovarea unei culturi a non-violenței si păcii, prin diseminarea Dreptului Internaţional Umanitar.

##########

Curs de Prim ajutor pentru voluntari

Crucea Roșie din România – Filiala Sector 6 a inaugurat seria de cursuri din cadrul proiectului „Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă”

București, 13 octombrie 2014. Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Sector 6 a desfășurat în perioada 11-12 octombrie 2014 Cursul de Prim ajutor la care au participat 23 de voluntari ai Crucii Roșii, recrutați în cadrul proiectului „Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă”. Cursul de pregătire în acordarea primului ajutor premedical a avut o durată de 12 ore și este certificat la nivel european în concordanță cu normele de Prim Ajutor ale Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie.

Principalele obiective ale Cursului de Prim ajutor sunt:

 • Însușirea noțiunilor de bază în domeniul acordării primului ajutor;
 • Cunoașterea manevrelor de prim ajutor și folosirea lor în caz de necesitate;
 • Exersarea abilității de aplicare a manevrelor de prim ajutor;
 • Însușirea cunoștințelor de bază referitoare la principalele afecțiuni precum și recunoașterea lor după manifestări;
 • Cunoașterea potențialelor riscuri existente în momentul acordării primului ajutor pre-medical;
 • Exersarea abilității de a acționa într-o situație limită, până la sosirea cadrelor medicale abilitate pentru continuarea manevrelor medicale.

Cursul desfășurat în perioada 11-12 octombrie este primul din seria de cursuri care vor aborda și alte tematici precum valori umanitare, managementul diversității și egalitatea de șanse și managementul voluntarilor.

##########

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Sector 6 lansează proiectul:

“Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă”

București, 4 iunie 2014. Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Sector 6 în parteneriat cu Asociația CSR Nest anunță lansarea proiectului ”Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă”. Proiectul are o valoare de 35.000 euro și este finanțat în proporție de 85% prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni și se adresează cetăţenilor care locuiesc sau muncesc în sectorul 6 Bucureşti, potenţialilor voluntari şi membri ai Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România – Filiala Sector 6, precum și voluntarilor din alte organizaţii neguvernamentale care realizează intervenţii pentru grupuri vulnerabile.
”Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă” pornește de la o serie de nevoi identificate la nivelul Crucii Roşii, respectiv: scăderea numărului membrilor cotizanţi și a numărului de voluntari activi. Această tendință, corelată cu o analiză a practicilor de lucru cu voluntarii, reflectă anumite deficienţe la nivelul managementului voluntarilor și al relaţiei pe termen lung cu membrii cotizanţi;

 • Lipsa unui ghid pentru coordonarea voluntarilor, adaptat specificului Crucii Roşii, care să integreze toate etapele şi instrumentele necesare pentru managementul voluntarilor;
 • Necesitatea unei mai bune recrutări şi selecţii de voluntari proveniţi din medii socio-profesionale diferite, cu competenţe diverse şi complementare, precum şi acţiuni pentru motivarea, supervizarea şi evaluarea voluntarilor;
 • O mai bună promovare şi comunicare publică privind valorile, misiunea şi activităţile Crucii Roşii, cu scopul de a atrage noi membri şi voluntari, de a facilita implicarea cetăţenilor în proiecte şi activităţi care să sprijine grupurile vulnerabile, să crească coeziunea socială şi să contribuie în mod activ la rezolvarea problemelor comunităţii;
 • O capacitate limitată a SNCRR – Filiala Sector 6 de a face față diversităţii nevoilor grupurilor ţintă din proiectele aflate în derulare. Potrivit unei analize a filialei, voluntarii sunt în special tineri (90% dintre ei sunt elevi şi studenţi cu vârste cuprinse între 18 – 25 de ani), care participă ocazional sau cu regularitate la proiectele şi activităţile iniţiate.

“Proiectul Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă își propune să pună în contact voluntari din filialele Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România cu voluntari din alte organizaţii, pe de o parte, dar şi voluntarii cu membrii din filiale sau din diverse alte organizaţii, pe de altă parte. Scopul este de a stimula schimburile de idei şi bune practici, dezvoltarea personală, consolidarea relaţiilor şi generarea de noi iniţiative. Totodată, proiectul propune o abordare care răspunde unor nevoi concrete identificate la nivelul grupurilor ţintă şi sprijină promovarea unor practici eficiente în domeniul voluntariatului”, spune Ana Derumeaux, managerul de proiect.

Obiectivele proiectului sunt:

 • Elaborarea şi promovarea unui sistem integrat de management al voluntarilor prin realizarea şi diseminareade proceduri, instrumente şi resurse, adaptate specificului activităţilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România şi nevoilor grupurilor ţintă implicate în proiectele acesteia;
 • Creşterea şi diversificarea bazei de voluntari şi de membri ai SNCRR – Filiala Sector 6, cu minim 20% până la finalul proiectului, prin promovarea valorilor şi activităţilor specifice în cel puţin trei medii socio-profesionale diferite;
 • Dezvoltarea abilităţilor unui număr de minim 80 voluntari ai Crucii Roşii, dar şi din alte organizaţii neguvernamentale, prin cursuri de formare (Prim ajutor, Valori Umanitare, etc.) şi schimburi de experienţă, în vederea creşterii capacităţii de intervenţie în relaţia cu grupurile vulnerabile.

”Prin acest proiect, SNCRR – Filiala Sector 6 asigură transferul său specializat de expertiză către alte organizaţii neguvernamentale, pentru îmbunătăţirea capacităţii voluntarilor de a interveni adaptat în relaţia cu grupurile vulnerabile. Totodată, facilitează consolidarea, colaborarea și dezvoltarea relaţiilor între membri şi voluntari”, spune Anda Sebesi, Responsabil de Comunicare și PR în cadrul proiectului.

Contact:
Anda Sebesi, Responsabil Comunicare şi PR, Asociația CSR Nest, 0721.213.789 sau anda.sebesi@csrnest.ro
Ana Derumeaux, Manager Proiect, SNCRR – Filiala Sector 6, 0770.920.856 sau crucearosie.sector.6@gmail.com

Despre Societatea Națională de Cruce Roșie din România

Societatea Națională de Cruce Roșie din România (SNCRR) este o organizație umanitară membră a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.
Prin programele și activitățile sale în beneficiul societății, Crucea Roșie Română contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică.

Despre Asociația CSR Nest

Asociația CSR Nest a fost fondată în anul 2010 de un grup de specialiști cu experiență atât în mediul corporatist cât și al societății civile din România și din străinătate. Scopul acesteia este de a fi o punte de legătură între companii și organizațiile nonguvernamentale. Misiunea organizației decurge din numele acesteia, “CSR Nest”, respectiv “cuibul de responsabilitate socială corporativă”. Conceptul presupune dezvoltarea de la zero a proiectelor și strategiilor de CSR cu impact crescut în comunitate și care vin în întâmpinarea unor nevoi reale.

Despre granturile SEE și norvegiene și Fondul ONG

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați www.eeagrants.org. Pentru detalii referitoare la Fondul ONG, vă rugăm vizitați www.fondong.fdsc.ro

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

##########

fondong_stanga jos