Contact

Contact

Crucea Roșie Română – Filiala Sector 6 București
Adresă: Calea Plevnei nr. 204, Sector 6, Cod poștal: 060016
Telefon: 021 3131499
Email: sector6@crucearosie.ro
CUI/CIF: 16089277
Funcționează conform Legii 139 / 1995
Cont IBAN: RO02RNCB0289084756560001
Banca Comercială Română - Agenția Lujerului