Babysitting

Babysitting

Servicii pentru companii

 • Diminuarea nivelului de stres şi absenteismului datorat problemelor legate de îngrijirea copiilor
 • O soluţie pentru politicile de personal care vizează bunăstarea familială a angajaţilor
 • Imagine pozitivă privind responsabilitatea socială a companiei
 • Buget anual fix pentru pachetul de ore de babysitting contractat în beneficiul angajaţilor
 • Parteneriatul cu Crucea Roşie Română beneficiază de experienţă şi credibilitate: peste 140 de ani de activitate în domeniul umanitar

Avantaje pentru angajați

 • Siguranţă şi încredere în serviciile de babysitting furnizate de Crucea Roșie: părinţii ştiu că lasă copiii în grija unor bone profesioniste. Raportul dintre persoanele care acordă îngrijire copiilor şi părinţi sunt determinante pentru bunăstarea familiei.
 • Creşterea calităţii vieţii de familie, o mai mare disponibilitate şi motivaţie pentru muncă, îmbogăţirea experienţei parentale

Evaluare şi costuri

În functie de numărul de angajați, coordonatorii serviciului Scufița Roșie vă pot ajuta să dimensionați pachetul de ore de babysitting potrivit pentru compania dvs.

Ofertă pachet trimestrial de servicii babysitting pentru companii.

Servicii pentru familii

Servicii de babysitting de urgență

Cu un simplu apel telefonic puteți solicita servicii de babysitting, în funcție de nevoile de îngrijire ale copilului. Scufița Roșie va organiza în maxim 2 ore un serviciu de îngrijire la domiciliul dvs., în limita disponibilității bonelor la momentul solicitării.

Bonele angajate legal de Scufița Roșie sunt disponibile 7 zile pe săptămână pentru servicii de babysitting de minim 3 ore și maxim 10 ore pe zi.

 • Tarif orar 1 copil – 20 RON
 • Majorare tarif orar 2+ copii – 3 RON

Servicii de babysitting temporare

Scufița Roșie va suplini absența persoanelor sau a sistemului de educație și îngrijire care se ocupă în mod curent de copilul dvs. prin bonele sale profesioniste, ale căror servicii sunt monitorizate și garantate de Crucea Roșie.

 • Tarif orar 1 copil – 19 RON
 • Majorare tarif orar 2+ copii – 3 RON

Servicii de babysitting de lungă durată

Aveți nevoie de o bonă permanentă cu normă întreagă sau timp parțial de lucru?

Pentru contracte de lungă durată (minim 2 luni consecutive) costul serviciilor se facturează lunar, conform următoarelor tarife valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019:

 • Tarif orar 1 copil – 18 RON
 • Majorare tarif orar 2+ copii – 2 RON