Informații privind prelucrarea datelor și cookie-uri

Ce sunt datele cu caracter personal și Regulamentul privind protecția datelor?

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare (ex.: un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online) sau la unul sau mai multe elemente specifice (proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). 

Prelucrarea datelor lor cu caracter personal trebuie, indiferent de cetățenia sau de locul de reședință al persoanelor fizice, să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale acestora, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal.  

Începând cu 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Regulamentul”), care urmărește să contribuie la realizarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție. 

Ce fel de date cu caracter personal prelucrăm?

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt date de identificare, demografice, tranzacționale și de localizare. 

Datele cu caracter personal vor fi utilizate în urmatoarele scopuri:

  • Pentru a gestiona datele candidaților potențiali și ale voluntarilor în procesul de recrutare; 
  • Pentru a gestiona datele angajaților la inițierea, implementarea și procesarea contractelor de muncă; 
  • Pentru a iniția, implementa și procesa contractele de servicii;
  • Pentru a gestiona înscrierile la cursurile organizate de Crucea Roșie Română – Filiala Sector 6 și pentru emiterea certificatelor de absolvire;
  • Pentru a ține evidența donațiilor și donatorilor.

Cât timp prelucrăm și păstrăm datele cu caracter personal?

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul colaborării noastre (perioada necesară aducerii la îndeplinire a scopurilor prelucrării) și, după finalizarea acesteia, pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără a ne limita la dispozițiile privind arhivarea. 

Care sunt drepturile persoanei vizate și cum pot fi exercitate?

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, aveți dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, precum și dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

De asemenea, aveƫi dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, precum și dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere și de a vă adresa justiției. 

Vă puteți exercita oricând aceste drepturi prin transmiterea unei solicitări semnate și datate către Crucea Roșie Română – Filiala Sector 6, la adresa Calea Plevnei nr. 204, sector 6, București sau la adresa de mail: sector6@crucearosie.ro.

Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookies” pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.

Cookie-urile sunt folosite pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte, și anume pentru:

  • îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării;
  • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către Crucea Roșie Română – Filiala Sector 6,  în calitate de deținător al acestei pagini;
  • anticiparea unor eventuale servicii/bunuri care vor fi în viitor prestate/puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile/produsele accesate.

Cookie-urile ne transmit un feedback valoros asupra modului în care această pagină de internet este utilizată, astfel încât să existe posibilitatea adoptării unor măsuri pentru ca această pagină să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.

Există următoarele categorii de cookie-uri:

  • Cookie-uri de Sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
  • Cookie-uri Persistente – Un „cookie persistent” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani).

Cum folosim cookie-urile

Un cookie este un fișier mic care solicită permisiunea de a fi plasat pe hard disk-ul computerului. Odată ce sunteți de acord, fișierul este adăugat și cookie-ul vă ajută să analizați traficul web sau vă anunță când vizitați un anumit site. Cookie-urile permit aplicațiilor web să vă răspundă în mod individual. Aplicația web își poate adapta operațiunile în funcție de nevoile dvs. prin colectarea și reținerea informațiilor despre preferințele dvs.

Folosim cookie-uri de jurnal de trafic pentru a identifica ce pagini sunt utilizate. Acest lucru ne ajută să analizăm datele despre traficul de pagini web și să îmbunătățim site-ul nostru pentru a-l adapta nevoilor vizitatorilor. Folosim aceste informații doar în scopuri de analiză statistică.

În general, cookie-urile ne ajută să vă oferim un site web mai bun, permițându-ne să monitorizăm ce pagini găsiți a fi utile. Un modul cookie nu ne oferă în niciun caz acces la computerul dvs. sau la orice informații despre dvs., în afară de datele pe care alegeți să le transmiteți către noi.

Important: Puteți alege să acceptați sau să refuzați cookie-urile. Majoritatea browserelor web acceptă automat cookie-uri, dar puteți modifica setarea browserului pentru a refuza cookie-urile, dacă doriți. Acest lucru vă poate împiedica însă să profitați din plin de site-ul nostru.

Controlul informațiilor dvs. personale

Nu vom vinde, distribui sau închiria informațiile dvs. personale către terți decât dacă din punct de vedere legal suntem obligați să o facem.