3,5% pentru Crucea Roşie Sector 6

Ce este 3,5%?

Sistemul fiscal permite contribuabililor persoane fizice să redirecţioneze până la 3,5% din impozitul anual pe venit către o entitate nonprofit. Astfel,  cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întâmplă cu o parte din impozitele lor (conform dispoziţiilor art. 57, al. 4 din Legea 571/2003).
Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donaţie, ci este o contribuție la bugetul de stat, redirecţionată de către fiecare cetăţean în parte spre sectorul neguvernamental.

CE TREBUIE SĂ FACI?

Dacă ai realizat în anul 2021 venituri din salarii sau pensii (pensii numai peste 1.500 RON), completează Formularul ANAF 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual, pe care il poți descărca mai jos.

Dacă dorești să completezi formularul online si să il printezi doar pentru semnare, poți intra pe acest link.

COMPLETEAZĂ

Formularul 230 trebuie completat cu datele prevăzute obligatoriu, cu majuscule, citeţ şi corect și semnat olograf.

  • Nume, iniţiala tatălui, prenume
  • Cod numeric personal
  • Adresă domiciliu
  • Semnătura contribuabil
TRIMITE
  1. Prin poştă cu scrisoare recomandată către unitatea ANAF de care aparţii cu domiciliul. Lista administraţiilor aici.
  2. Prin poştă sau curier la adresa sediului nostru (Calea Plevnei nr. 204, Sector 6, București) şi ne ocupăm noi de depunerea lui.
  3. Online, prin intermediul serviciului ANAF „Spațiul privat virtual”.

Termenul limită pentru depunere este 25 mai 2022.

Dacă aveți venituri din alte surse (cedarea folosinţei bunurilor, activităţi independente – profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, activităţi comerciale, etc.) veţi completa Formularul 200 – Declaraţie specială privind veniturile realizate în anul 2021, la toate capitolele aferente tipului de venit obţinut, inclusiv capitolul III, Destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul anual datorat.

Echipa Crucii Roşii îţi stă la dispoziţie cu informaţii, cu formulare tipărite şi orice alte detalii necesare.