Descoperă Crucea Roșie

Crucea Roșie Română asistă persoanele vulnerabile în situații de dezastre și de criză, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică.

Cele șapte principii fundamentale ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie sunt:

  • Umanitate
  • Imparțialitate
  • Neutralitate
  • Independență
  • Voluntariat
  • Unitate
  • Universalitate

Programele Crucii Roșii răspund nevoilor de educaţie pentru sănătate, furnizare de servicii sociale și ajutor umanitar pentru categoriile cele mai vulnerabile. Dacă în urmă cu un secol organizaţia noastră derula campanii de combatere a malariei şi tifosului, astăzi ea activează în domeniul prevenirii şi combaterii HIV/SIDA, tuberculozei şi a pandemiilor gripale, implicându-se în problemele prioritare de sănătate publică. Crucea Roşie Română are o tradiţie neîntreruptă de peste 140 de ani în acordarea primului ajutor şi în pregătirea surorilor voluntare. Primul curs „de bandaje” a fost organizat în 1877, în incinta Spitalului Colţea din Bucureşti.

Află mai multe despre Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie:

www.crucearosie.ro – Societatea Națională de Cruce Roșie din România

www.icrc.org – Comitetului Internațional de Cruce Roșie

www.ifrc.org – Federația Internațională de Cruce Roșie

Structura de conducere Crucea Roșie Română – Filiala Sector 6 București

Biroul filialei:
1. Președinte: Ioana Lazlo
2. Vicepreședinte: Răzvan Părăian
3. Vicepreședinte: Sorina Manolescu
4. Membru: Mihaela Anghel
5. Membru: Claudia Grăniceru
6. Membru: Annemary Gruia
7. Lider de tineret: Ana Daniela Petrulescu

Comitetul filialei:
8. Membru: Rotaru Florica
9. Membru: Olea Daniela
10. Membru: Elena Fulga

Membri ai Comisiei de Control Financiar/Cenzori:
11. Cornel Cristiades
12. Evelin Mărgărit
13. Oana Fodor